The Rising Demand for the Chinese Language

I am a full-blooded Filipino living in the business capital of the Philippines. But Filipinos and other nationalities make up only 1–2% of our residents. Our property manager confirmed this. Indeed, almost 98% of our homeowners and tenants are Chinese. Many of them have been brought here by companies that run back-office operations in Makati. […]

Break and Build: Team Building Takeaways

Our company team building in January 2018 was unique and memorable. I know the concept of a freedom wall, but it was my first time to have seen one. The people of our fantastic venue—Bakasyunan—creatively thought of this taksyapo* spot where one could release tension by hurling a plate or two while cursing someone in […]

Isang Munting Pagkilala sa Kababaihan

Sa lipunang ito, kailangang may magpaalala sa atin na marami pa ring kababaihan sa mundo ang hindi nakatatamasa ng mga karapatang mayroon ang kalalakihan, kaya mahalaga ang paggunita sa International Women’s Day tuwing ika-8 ng Marso. Sa Pilipinas nga ay buong buwan ng Marso pa ang inilaan para rito. Kung tutuusin, dapat ay araw-araw kilalanin […]