Isang Munting Pagkilala sa Kababaihan

Sa lipunang ito, kailangang may magpaalala sa atin na marami pa ring kababaihan sa mundo ang hindi nakatatamasa ng mga karapatang mayroon ang kalalakihan, kaya mahalaga ang paggunita sa International Women’s Day tuwing ika-8 ng Marso. Sa Pilipinas nga ay buong buwan ng Marso pa ang inilaan para rito. Kung tutuusin, dapat ay araw-araw kilalanin […]

Sign in ・ Cloudflare Access
Reference (Hacked WP)
We are currently undergoing maintenance. We apologize for the inconvenience.
Get a login code emailed to you
Sign in ・ Cloudflare Access
Reference (Hacked WP)
We are currently undergoing maintenance. We apologize for the inconvenience.
Get a login code emailed to you