WIKANG FILIPINO: Malaya at Aktibo

Noon pa man, ang wikang Filipino ay palagian nang ginagamit kasama ng mga banyagang wika. Bagamat Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas, hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na dalawa ang ating opisyal na wika: Filipino at Ingles. Sa araw-araw na mga opisyal na talastasan sa mga opisina at paaralan at mga naririnig, napapanood, at […]

Sign in ・ Cloudflare Access
Reference (Hacked WP)
We are currently undergoing maintenance. We apologize for the inconvenience.
Get a login code emailed to you
Sign in ・ Cloudflare Access
Reference (Hacked WP)
We are currently undergoing maintenance. We apologize for the inconvenience.
Get a login code emailed to you