WIKANG FILIPINO: Malaya at Aktibo

Noon pa man, ang wikang Filipino ay palagian nang ginagamit kasama ng mga banyagang wika. Bagamat Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas, hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na dalawa ang ating opisyal na wika: Filipino at Ingles. Sa araw-araw na mga opisyal na talastasan sa mga opisina at paaralan at mga naririnig, napapanood, at […]

The Filipino Language and Its Glorious Past

Buwan ng Wika is an annual occasion to celebrate the core of our nationhood—the Filipino language. Here’s a glimpse back into the glorious history of our mother tongue. PRE-COLONIAL ERA Even before colonizers set foot on Philippine shores, no common language was prevalent in the country. Most Filipinos communicated with each other and visiting merchants […]

Sign in ・ Cloudflare Access
Reference (Hacked WP)
We are currently undergoing maintenance. We apologize for the inconvenience.
Get a login code emailed to you
Sign in ・ Cloudflare Access
Reference (Hacked WP)
We are currently undergoing maintenance. We apologize for the inconvenience.
Get a login code emailed to you